השנה שהייתה בשיווק

חברי הקהילה מסכמים את השנה האזרחית שהייתה בשיווק