תמונה: קרדיט ליה יפה

תרי ישכיל מונתה למנהלת החטיבה לשיווק ופרסום בבנק מזרחי טפחות

דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר את המלצת המנכ"ל למינויים חדשים בהנהלה:

שבי שמר – מנהלת החטיבה הקמעונאית;

תרי ישכיל – מנהלת החטיבה לשיווק ופרסום;

 שבי שמר תחליף את ישראל אנגל, שעבד בקבוצת מזרחי-טפחות 22 שנה, 17 מתוכן כמנהל החטיבה הקמעונאית; תרי ישכיל תתמנה במקומה של דינה נבות, שעמדה בראש החטיבה לשיווק ופרסום במשך כ-10 שנים

 דירקטוריון מזרחי-טפחות בראשות משה וידמן, אישר את המלצת המנכ"ל משה לארי לבצע מינויים חדשים בהנהלת הבנק.

שבי שמר, מנכ"לית בנק אגוד מזה שלוש שנים, תתמנה לסמנכ"לית ומנהלת החטיבה הקמעונאית בבנק, במקומו של ישראל אנגל.

מר אנגל החל את תפקידו בקבוצת הבנק בשנת 2000, עת הצטרף לבנק טפחות כחבר הנהלה ומנהל החטיבה הפיננסית. במהלך שנת 2004, לאחר החלטת דירקטוריון בנק המזרחי להתמזג עם בנק טפחות, התמנה ישראל אנגל למנכ"ל בנק טפחות, ובתחילת שנת 2005, לאחר השלמת המיזוג, הוא הצטרף להנהלת מזרחי-טפחות כסמנכ"ל ומנהל החטיבה הקמעונאית, תפקיד שבו הוא מחזיק עד היום.

בתקופת כהונתו רשמה החטיבה הקמעונאית של הבנק הישגים רבים והגדילה משמעותית את היקפי פעילותה, בכל התחומים שבהם עסקה. בהובלתו של מר אנגל, פעלו אלפי המנהלים והעובדים בחטיבה להבטיח, כי המותג טפחות ישמור על מעמדו המוביל בישראל בתחום המשכנתאות, תוך גידול בנתח השוק של הבנק, בהשוואה לזה שהיה ערב המיזוג. בד-בבד, גם הפעילות מול משקי הבית והעסקים הקטנים הלכה וצמחה, וזאת, תוך הרחבה מתמשכת בפריסה הסניפית והצבת הבנקאי האישי בסניף, במרכז מערכת היחסים עם הלקוח. מר אנגל ימשיך לכהן כיו"ר בנק יהב, תפקיד שהוא ממלא מזה שלוש שנים.

כמו ישראל אנגל בזמנו, גם מחליפתו שבי שמר מצטרפת לבנק, על רקע חיבור עם בנק אחר. "המיזוג עם בנק אגוד הוא אחד ממנועי הצמיחה של הבנק בשנים הקרובות. מדובר במהלך מורכב עם מגוון היבטים, שהחשוב שבהם הוא החיבור האנושי והתרבותי, בין עובדים שמגיעים מארגונים שונים. הצטרפותה של מנכ"לית בנק אגוד להנהלת מזרחי-טפחות, תסייע גם בקליטה מיטבית של עובדי אגוד, הן בצד המקצועי והן בצד התרבותי, על בסיס הערכים המשותפים לשני הבנקים", אמר משה לארי, בישיבת הדירקטוריון.

 

יצוין, כי המינוי כפוף לאישור בנק ישראל.

שתפו והגיבו

לוגו מנהלי שיווק מצייצים

מצייצים Dream Job

מאות משרות שוות מחכות בקבוצת דרים ג'וב