פרסום ראשון: מרקו מיקיאלי, ששימש כראש תחום משרדי פרסום בפייסבוק ישראל, עובר למתחרה TikTok

תמונה: tiktok-hero

הפלטפורמה הפופולרית TikTok מעלה הילוך בהסתערות על השוק הישראלית ומושכת אליה בכיר לשעבר מהמתחרים בפייסבוק ישראל עם גיוס של מרקו מיקיאלי, ששימש כראש תחום משרדי פרסום בפייסבוק ישראל.

בפוסט ששיתף הבוקר בנושא כתב מיקיאלי:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216484274722689&set=a.2069092210208&type=3&eid=ARA-X3jUQpH8vujEHbCjRkviJD597NiE_9MXbjoLk0lxzv4z19CO6RuXHBrrgikfQHPJ_-mTFcy7XnAa&__xts__%5B0%5D=68.ARAEiG3Ni0f-sSlKawt4eEbUbZiho1sCWvTK9rj7IrVa2YhLhQSsp6q6QFYdndlJVJT679Lv2rgp_TrF1_HBJDuGSGf1Ubum0zLbWBDEoWGbEwdnCeTTLyh2dT_PR7HPvjhEetRYMDrORGOyhpv0_6ZHpsNunmKpJVLXm1UmPK4Xf5MkhMyP1LLyDeG8Hi6ebbcEgfA6dq3C0JrSxjE__6pndjlvLjXcHYUByhC2TtYxEwvcUH-5fC3hUqercBa8HbNzo9_NGpBdbVKgHCXkbiRMIpcl1SytwSo&__tn__=EEHH-R

0 תגובות
Inline Feedbacks
View all comments
מדיניות שקיפות מלאה באתר מצייצים

באתר קהילת 'מנהלי שיווק מצייצים' מופיעים מעת לעת שיתופי פעולה עסקיים. תכנים אלה מבודלים מתכנים מערכתיים באמצעות התוויות – "Brand Content", ",תוכן מותג" ו/או באמצעות אלמנטים חזותיים.