עתיד הריטייל

תעשיית הקמעונאות משתנה באופן כל כך דרמטי, שכדאי לעצור שנייה ולהסתכל בפרמטרים השונים כדי להבין קצת מה קורה פה.
אנחנו נמצאים בעידן חדש בעולם הריטייל. גבולות מיטשטשים והקמעונאים המסורתיים משקיעים משאבי זמן וכסף אדירים כדי לשנות את המודלים הוותיקים