קמפיינים

מדור הקמפיינים של מנהלי שיווק מצייצים, סוקר את המהלכים הפרסומיים והשיווקיים הבולטים ביותר.